So sánh

manhhputc

  Liên hệ với chúng tôi manhhputc

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư

  5 tháng trước

  Cần bán
  364đ
  Cần bán

  Phân phối căn góc chung cư Pruksa Town Hải Phòng

  Lý Tự Trọng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  5 tháng trước

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Nhanh tay thì còn căn góc hướng nam, tầng 2,3 63m chung cư Hoàng Huy Pruksa town – Vị Trí Đẹp

  Máng nước, tt. An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 263²: 65

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 263²: 65

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bán
  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 65

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 65

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bán
  364đ
  Cần bán

  PP Căn Góc Chung cư PRUKSA TOWN – Hoàng Huy Hải Phòng

  Lý Tự Trọng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  5 tháng trước

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  406.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  5 tháng trước

  406.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bán
  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bán
  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bán
  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bán
  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Nổi bật
  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 63

  Căn hộ chung cư, Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  364.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Thời điểm vàng mua chung cư Hoàng Huy Hải Phòng – Tặng xe Honda Vission 0975782113

  22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 18: 45

  Căn hộ chung cư

  5 tháng trước

  Cần bán
  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  364.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ
  Cần bánHướng Nam

  Nhanh tay thì còn căn góc hướng nam, tầng 2,3 63m chung cư Hoàng Huy Pruksa town – Vị Trí Đẹp

  Máng nước, tt. An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 263²: 65

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  5 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 263²: 65

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  5 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 65

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  manhhputc

  6 tháng trước

  541.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 65

  Căn hộ chung cư Pruksa Town

  6 tháng trước

  Cần bán
  364đ
  Cần bán

  PP Căn Góc Chung cư PRUKSA TOWN – Hoàng Huy Hải Phòng

  Lý Tự Trọng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  7 tháng trước

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  7 tháng trước

  Cần bán
  519.000.000đ
  Cần bán

  Phân phối căn hộ chung cư Pruksa Town Hoàng Huy 45m2 2 Phòng Ngủ Giá 519 triệu

  Đường Máng Nước - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  7 tháng trước

  519.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  7 tháng trước

  Cần bánHướng Bắc
  535.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  7 tháng trước

  535.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  7 tháng trước

  Cần bánHướng Nam
  406.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  manhhputc

  7 tháng trước

  406.000.000đ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 1m²: 45

  Căn hộ chung cư

  7 tháng trước